Content Marketing, een nieuwe troef.

Content Marketing is voor ieder bedrijf toegankelijk en haalbaar. Ook voor het uwe. Om efficiënt en resultaatgericht te werken hebben we hierbij voor u een aantal bevindingen gebundeld.

Praktisch en bruikbaar.

September 2017  |  Diederik  - Manager Artex Reclamebureau -

Meer dan een artikel schrijven

Eigenlijk is Content Marketing te definiëren als: “Met een doordachte contentflow inspelen op een informatiebehoefte bij uw doelgroep, om uiteindelijk bepaalde commerciële & marketingdoelstellingen te realiseren.”

 

Dit klinkt vrij ambitieus, maar pas als u uw lezer op die manier leidt kunt u Content Marketing als belangrijke troef uitspelen. U begrijpt dat daarvoor een uitgekiende strategie nodig is, die veel meer omvat dan zomaar een artikel schrijven.

 

Onlangs volgde ik een workshop over dit onderwerp, gebracht door de auteurs van het boek

‘Content Marketing’.* Naast generieke statements rond strategie, doelgroepen en doelstellingen, noteerde ik  een aantal interessante bevindingen.

 

Klanten kopen anders aan dan vroeger

De meeste aankoopbeslissingen bij uw prospects vinden plaats vooraleer u op de hoogte bent!
Volgens de auteurs melden sommige bronnen dat in B2C tot 57% reeds besliste vóór ze met een sales verantwoordelijke hadden gesproken. In B2B loopt dit zelfs op tot 77%! Deze nieuwe, eerste stap in de aankoopbeslissing staat bekend als ‘Zero moment of Truth’.

Noem het gerust ‘eerst kijken op de websites en het internet'. Dan zegt uw gezond verstand dat u daar moet aanwezig zijn met content die de prospect interesseert en hem raakt in zijn zoekproces.

 

Breng content als uitgever, niet als marketeer.

 

Creëer samen uw Sweet Spot

Zo kom ik tot een ander nogal zoet maar betekenisvol begrip: Content Sweet Spot.

Als ik mijn doelgroep goed ken, hoe kan ik hen raken? Wat houdt hen bezig?
Daarover  kunt u intern of met externen een boeiende brainstorm organiseren.

 

  • Ga ervan uit dat uw doelgroep redeneert in termen van
    “wat komt op me af, hoe evolueert mijn (professionele) wereld, wat betekent dat voor mij?”
    Probeer dit voor uw publiek concreet te beantwoorden en stel dan enkele keywords op.
  • Hoe schat u de trends in voor uw business, waar bent u sterk in, welke ervaringen zijn er, hoe kunt u dit vertalen in values voor uw bedrijf?

Probeer uit te zoeken waar uw values matchen met hetgeen uw doelgroep bezighoudt.
Die match wordt de 'Content Sweet Spot' genoemd. In feite ligt daar het antwoord hoe u uw doelgroep kunt helpen met wat hen bezighoudt, hoe u vragen kunt beantwoorden en kunt inspelen op hun informatiebehoefte.

 

Inspelen op de informatiebehoefte?

Dit is veel breder dan commerciële productinformatie. Stel u op als uitgever, niet als marketeer. Breng dus content die antwoorden biedt op wat uw lezer echt bezighoudt, info die uw product overstijgt. “So useful, you would pay for it”, stellen de auteurs in hun boek.

Waarom denkt u dat grote voedingsketens hun klanten informeren rond recepten?
Of waarom onze klant IVECO haar markt informeert over de toekomst van de transportsector?

Juist, dit komt hun merkimago ten goede, wat via een doordachte verdere contentflow ongetwijfeld leidt tot leads en sales!

 

Ook relevant om mee te geven

In B2B is het aankoopproces langer. Daarom focust de contentstrategie hier eerder op leads, terwijl het in B2C meer draait om imago en perceptie.

Content Marketing is niet nieuw. Wat wél veranderde, is de noodzaak om het in te zetten.

Ten slotte heeft het ook veel te maken met pragmatisch denken en gezond verstand.

 

* ’Content Marketing, van marketeer tot uitgever’, Bart Lombaerts, Wouter Temmerman, Koen Denolf, Michel Libens
Lannoo Campus 2016

Lees onze andere blogs

   Blog Impact van data   

   Blog fouten bij een e-mailcampagne