Woonstart  branding

#branding #huisstijl #visuele identiteit #video #communicatieplan

Twee jaar geleden besliste de Vlaamse regering dat in elke streek slechts één unieke woonmaatschappij mag bestaan. Alle sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren per regio moeten opgaan in één woonmaatschappij, en zijn er verantwoordelijk voor alle sociale woningen. Tielt, Ruiselede, Wingene, Pittem en Meulebeke werden op die manier samengevoegd in het werkingsgebied ‘Midwest-Oost’. De nieuwe maatschappij omvat de voormalige Tieltse Bouwmaatschappij, het Sociaal Verhuurkantoor Regio Tielt en een deel van IZI Wonen en heeft bij aanvang in totaal 960 woningen in beheer.

 

Na een competitie werd Artex gekozen voor de ontwikkeling van een onderscheidende naam, met herkenbaar logo en consequente huisstijl voor deze nieuwe woonmaatschappij.

Succes begint bij de juiste naam. Vanuit een grondige (interne & externe) analyse en gewenste positionering werd een creatieve briefing opgesteld. Ons bureau stak de koppen bij elkaar en werkte een reeks namen uit (die ook vrij zijn als URLmét logo en huisstijlsimulaties, die aan een team medewerkers van onze klant werden voorgesteld. Ieder kon zijn/haar voorkeur kwantitatief (top 3) doorgeven en feedback formuleren. Vanuit deze longlist werd uiteindelijk “Woonstart” geselecteerd als favoriete naam/logo.

 

Deze nieuwe naam belichaamt de gezamenlijke visie om wonen toegankelijk te maken voor iedereen. Woonstart is een belofte om eenieder te ondersteunen bij elke stap van de woonreis, om zoveel mogelijk mensen op weg te helpen naar een nieuwe start. Dit symboliseert niet alleen een nieuw begin, maar ook een kans en belangrijke stap naar een warme en veilige thuis voor iedereen. De naam toont ook aan dat de vijf gemeenten de samenwerking zien als een kans om stappen vooruit te zetten in de dienstverlening (lokale contactmogelijkheden, nabijheid en bereikbaarheid). Als baseline viel de keuze dan ook op “de eerste stap naar een thuis”. 

Bij een sterke naam hoort een even sterke identiteit: aan de hand van de stijl van het nieuwe logo werd een huisstijl ontwikkeld. Die werd meteen toegepast op een roll-up banner, beachflags, een lanceringskaart en presentatiemap. Samen met een lanceringsvideo werd Woonstart éérst gelanceerd naar de interne medewerkers en op vrijdag 9 juni 2023 voorgesteld aan de buitenwereld.

 

Woonstart kijkt ernaar uit om samen een nog positievere impact te creëren en meer mensen te helpen bij de realisatie van hun woonwensen. Samen “zijn ze thuis” in het werkingsgebied Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene.

New_Stationary_Mockup-vierkant
kranten

Ben je op zoek naar een nieuwe naam, logo en huisstijl die professioneel, snel en doeltreffend worden gecreëerd?

Ontdek andere projecten

   Igepa   

   BerryAlloc   

   Waltson Chips